Aarhus University Seal

STIMULATE. Ultra-early diagnosis of stroke will lead to better outcome for patients

A new research project – STIMULATE – where basic and clinical researchers from Aarhus University and Aarhus University Hospital will work together to improve ultra-early diagnosis of stroke patients, has received a DKK 10 million grant from The Novo Nordisk Foundation’s Tandem Program that supports translational research collaborations between Basic and Clinical Researchers.

Project title:   
Ultra-early Stroke diagnostics Implementing novel Multiparametric tests for Acute Treatment decision – STIMULATE

About the project:

Ultra-early diagnosis of stroke, originating from either blocked or bleeding blood vessels in the brain, will save time and lead to faster treatment, which is of utmost importance in stroke. Unfortunately, current methods cannot distinguish between stroke types and a reliable diagnosis has to await imaging of the brain at the hospital, delaying the start of treatment.

The STIMULATE project will develop a blood based diagnostic test to distinguish between stroke types. When suffering a stroke, specific nano-particles are released from the stroke area into the blood. Based on these particles, we aim to identify biomarkers that can help diagnose stroke type already in the ambulance, leading to better outcome for the patients.

Professor Grethe Andersen explains why an ultra-early diagnosis is so important:

“Stroke calls for extremely urgent treatment, as brain cells die every second with an untreated stroke. Unfortunately, there is no general treatment for all stroke type as their origin are very different. This means that treatment for one stroke type can be harmful for other stroke types. Therefore, we have to wait for brain imaging at the hospital to diagnose stroke type and give the right treatment. Thus, being able to diagnose stroke in the ambulance will enable treatment initiation already before hospital admission to save brain tissue”.

Associate Professor Kim Ryun Drasbek explains how basic research of extracellular vesicles (EVs) can lead to new diagnostic methods:

“Basic research has revealed that extracellular vesicles (nano sized particles) in the blood displays markers from the cell they were secreted from. These markers also show the status of the secreting cell. This feature can be used for diagnostic purposes and in STIMULATE we will use the extracellular vesicles in the blood originating from the cells affected by stroke to develop a diagnostic test based on a small blood sample”. 

The STIMULATE project will start up in January 2021 and the project runs for a 4 year period. Several local, national and international research collaborators will contribute to the project, and the two recipients of the Novo Nordisk Tandem grant are very excited about the potential for new diagnostic methods leading to a better outcome for stroke patients in Denmark.


 

SHORT BIO:

   

The main applicant, Professor Grethe Andersen, Department of Clinical Medicine, Aarhus University (AU) & Department of Neurology, Aarhus University Hospital (AUH), has a long record within state-of-the-art stroke research including diagnostics and novel treatment assessment that is implemented in her clinical work. In addition Grethe Andersen is head of the Danish Stroke Center at AUH, a high-volume, highly specialized center, with one of the world's most comprehensive and well-organized stroke services and the first center to include acute MRI as standard for all patients under suspicion of stroke. 

The co-applicant, Associate Professor Kim Ryun Drasbek, Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), AU, is a translational neuroscientist with expertise within extracellular vesicles (EVs), phage display biomarker discovery, and bioinformatics to find diagnostic patterns. Kim Ryun Drasbek heads the Molecular and Cellular Neuroscience Lab at CFIN.    


 

FACTS:

Grant: The Novo Nordisk Foundation’s Tandem Programme – Translational research collaboration between Basic and Clinical Researchers
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/tandem-programme-translational-research-collaboration-between-basic-and-clinical-researchers/

Amount: DKK 9,999,928 

Project period: 4 years

Project start: 1 January 2021

Contact:          

Professor Grethe Andersen
Department of Clinical Medicine, AU and Department of Neurology, AUH
+45 23886653
greander@rm.dk / grethe.andersen@clin.au.dk


Associate Professor Kim Ryun Drasbek
Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Aarhus University
+45 30274779
ryun@cfin.au.dk


DANSK:

STIMULATE. Ultra-tidlig diagnose af stroke vil føre til bedre udkomme for patienter

Et nyt forskningsprojekt – STIMULATE – hvor basalforskere og kliniske forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital skal samarbejde for at forbedre mulighederne for ultra-tidlig diagnosticering af strokepatienter, har modtaget en bevilling på 10 millioner fra Novo Nordisk Fondens Tandem Program, der støtter translationelle forskningssamarbejder mellem basalforskere og kliniske forskere.

 

Projekt titel:   
Ultra-early Stroke diagnostics Implementing novel Multiparametric tests for Acute Treatment decision – STIMULATE

Om projektet:

Ultra-tidlig diagnose af stroke, som opstår fra enten blokerede eller blødende blodårer i hjernen, vil spare tid og føre til hurtigere behandling, hvilket er uhyre vigtigt i forbindelse med stroke. Desværre kan de eksisterende metoder til strokediagnosticering uden for hospitalet ikke skelne mellem forskellige typer stroke, og en pålidelig diagnose finder derfor først sted, når patienterne har fået en hjerneskanning. Dette forsinker påbegyndelse af den specifikke akutte behandling.

STIMULATE projektet vil udvikle en blodprøve-baseret diagnostisk test, som kan skelne mellem forskellige typer stroke. I forbindelse med et stroke frigøres særlige nanopartikler fra strokeområdet ud i blodet. Baseret på disse partikler vil forskerne forsøge at identificere biomarkører, som kan hjælpe med at diagnosticere stroketypen allerede i ambulancen, hvilket kan forbedre udkommet for patienterne.

Professor Grethe Andersen forklarer hvorfor en ultra-tidlig diagnose er så vigtig:

“Stroke kræver ekstremt hurtig behandling, da hjerneceller dør hvert sekund indtil behandlingen startes. Desværre er der ingen behandling, der dækker alle typer stroke, fordi deres oprindelse er meget forskellig. Det betyder, at behandling til én stroketype kan være skadelig for andre typer. Derfor er vi nødt til at afvente, at patienterne bliver hjerneskannet på hospitalet før vi kan diagnosticere stroketypen og sætte behandlingen i gang. Hvis det bliver muligt at bestemme stroketypen allerede i ambulancen, kan en behandling påbegyndes før patienterne er nået frem til hospitalet, og dette kan være med til at redde hjernevæv”.

Lektor Kim Ryun Drasbek forklarer hvordan basalforskning indenfor extracellulære vesikler (EVs) kan føre til nye diagnosticeringsmetoder:

“Basalforskning har afsløret, at ekstracellulære vesikler (partikler i nanostørrelse) i blodet viser markører fra de celler, de stammer fra samt hvilken status cellerne har. Dvs. at de ekstracellulære vesikler vil afspejle sygdomstilstande i kroppen. Netop disse egenskaber kan bruges til diagnosticering, og i STIMULATE projektet bruger vi ekstracellulære vesikler fra celler, som er ramt af stroke, til at udvikle en test, der kan diagnosticere stroke i en lille blodprøve”.  

STIMULATE projektet startes i januar 2021, og projektet løber i en 4-årig periode. Adskillige lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere skal bidrage til projektet, og de to modtagere af Tandem bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er meget begejstrede for udsigterne til at forbedre diagnosticeringen af stroke, noget som potentielt kan give strokepatienter i Danmark et bedre udkomme efter deres sygdom. 

 

KORT BIOGRAFI:

Hovedansøgeren, Professor Grethe Andersen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU) & Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH), har en lang karriere inden for state-of-the-art strokeforskning, inklusiv diagnosticering og vurdering af moderne behandlinger, som er en del af hendes kliniske arbejde med patienter. Desuden er Grethe Andersen leder af Dansk Stroke Center på AUH, et ambitiøst og højt specialiseret center med en af verdens mest omfattende og velorganiserede strokebehandlinger, og tilmed det første center der har inkluderet akut MRI skanning som standart til alle patienter, der er under mistanke for stroke. 

Medansøgeren, Lektor Kim Ryun Drasbek, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), AU, er translational neuroforsker med ekspertise indenfor extracellulære vesikler (EVs), og identifikation af nye biomarkører ved hjælp af phage display teknologi samt brugen af bioinformatik til at finde diagnostiske mønstre. Kim Ryun Drasbek er leder af Molekylært og Cellulært Neurovidenskabeligt Laboratorium på CFIN.

FACTS:

Bevilling: Novo Nordisk Fondens Tandem Program – Translational research collaboration between Basic and Clinical Researchers
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/tandem-programme-translational-research-collaboration-between-basic-and-clinical-researchers/

Beløb: 9.999.928 kr.

Projekt periode: 4 år

Projekt start: 1. januar 2021

Kontakt:          

Professor Grethe Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU) & Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
+45 23886653
greander@rm.dk / grethe.andersen@clin.au.dk

Lektor Kim Ryun Drasbek
Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Aarhus Universitet
+45 30274779
ryun@cfin.au.dk